Toegankelijkheid

Skip to main content

Informatiebijeenkomst Handelingsperspectief Buitengebied Regio Amersfoort

Woensdagavond 19 oktober organiseerde Bureau Regio Amersfoort een digitale informatieavond over het Handelingsperspectief Buitengebied in Regio Amersfoort.

Uitgenodigd waren: raadsleden van de 9 gemeenten in Regio Amersfoort, statenleden van de provincie Utrecht en AB-leden van het Waterschap Vallei&Veluwe.

Wat is de aanleiding tot een handelingsperspectief Buitengebied?

In december 2021 hebben raden en staten het Ontwikkelbeeld voor de Regio Amersfoort vastgesteld. Het Ontwikkelbeeld beschrijft de verstedelijkingsstrategie van 2030 tot 2040. Waar wonen we? Op wat voor soorten plekken werken we? Waar versterken we de natuur? Waar moeten we werken aan de bereikbaarheid? De antwoorden op deze vragen vormen een gemeenschappelijke koers voor onze groeiende regio. Voor de opgaven in het landelijk gebied wordt nu een uitwerking gemaakt, het zogeheten Handelingsperspectief Buitengebied.

Wat is een handelingsperspectief buitengebied?

De toekomst van het buitengebied staat onder druk door afname van natuurwaarden, de stikstofdiscussie, klimaatverandering en conflicterende belangen tussen stad en land. Met dit handelingsperspectief willen we zicht krijgen op alle ruimtevragers in het buitengebied (zoals natuur, recreatie, landbouw of energie-opwek) en het toekomstperspectief van deze sectoren. Om vervolgens samen met betrokken belanghebbenden gefundeerde keuzes te maken voor een toekomstbestendige inrichting van onze mooie regio. Hoe kunnen we deze puzzel straks leggen, zonder stukjes over te houden. Samen met gedeputeerde Sterk, burgemeester Van de Groep, wethouder Molenaar, 2 agrariërs werd verder ingegaan op dit onderwerp en de kansen en mogelijkheden besproken.

Bekijk de uitzending van deze bijeenkomst: