Toegankelijkheid

Skip to main content

Animatiefilmpje over onze samenwerking

Wil je weten waarom en hoe de negen gemeenten in Regio Amersfoort samenwerken? Daarover is een kort en duidelijk animatiefilmpje gemaakt.

In Regio Amersfoort werken negen gemeenten samen aan grote thema's zoals het sociaal domein, de Regionale Energie Strategie en de woningbouwopgave. Het Rijk vraagt om hierin gezamenlijk op te trekken en besluiten te nemen. De afspraken over deze samenwerking liggen vast in een bestuursconvenant. Bureau Regio Amersfoort heeft een coördinerende en adviserende taak in dit samenwerkingsverband.

Kijk en deel

Over het waarom en hoe van deze samenwerking is een kort en duidelijk animiatiefilmpje gemaakt. Bekijk het filmpje en deel het binnen jouw netwerk!