Toegankelijkheid

Skip to main content

Kennismakingsavond raadsleden Regio Amersfoort

Meer dan 100 raadsleden, collegeleden van B&W en griffiers van Regio Amersfoort kwamen 15 juni bij elkaar tijdens een kennismakingsbijeenkomst. Samen investeren zij deze bestuursperiode in regionale samenwerking.

De avond vond plaats in het gemeentehuis van Eemnes. Na een hartelijk welkom van de gastheer, burgemeester Van Benthem, was er een aantrekkelijk programma. Hoe werken negen gemeenten met elkaar samen en op welke thema's? Steeds kregen drie bestuurders en griffiers drie prikkelende stellingen voorgelegd. Zij gaven aan hoe zij vanuit hun functie aankijken tegen een van deze stellingen. Ook konden de aanwezigen in de zaal kenbaar maken hoe zij hierover dachten. Zo kwamen de kansen en dilemma's in Regio Amersfoort in beeld, ook in het licht van de politieke achtergrond of lokale visie. Uiteraard was er in de pauze en na de bijeenkomst gelegenheid om kennis met elkaar te maken.