Toegankelijkheid

Skip to main content

Flexibel omgaan met uw elektriciteitsgebruik?

Netbeheerder Tennet zoekt partijen die flexibel met hun vraag naar- en aanbod van elektriciteit om kunnen gaan.

Dit doen zij in het kader van congestiemanagement. Dat is een tijdelijke oplossing voor het huidige capaciteitsprobleem op het elektriciteitsnet.

Flexibiliteit op piekmomenten

Om het capaciteitsprobleem structureel op te lossen, vinden er investeringen plaats om het net te versterken en uit te breiden, maar die nemen veel tijd in beslag. Daarom verkent TenneT of klanten aangesloten op het elektriciteitsnet tegen een vergoeding flexibel kunnen omgaan met hun vraag of aanbod. Dit betekent dat bij een dreigende overbelasting aan die partijen wordt gevraagd om tijdelijk minder aan het net te leveren of juist meer af te nemen. Door het inzetten van flexibiliteit op piekmomenten ontstaat er meer ruimte op het net om nieuwe partijen aan te sluiten.

TenneT verwacht dat flexibiliteit een aanzienlijke bijdrage kan leveren om het elektriciteitsnet intensiever te benutten en daarmee versneld extra aansluitcapaciteit beschikbaar te stellen. Eerder startte TenneT daarom al een soortgelijk onderzoek in Brabant en Limburg. In Zeeland is het onderzoek afgerond. Daar worden de voorbereidingen getroffen om op termijn flexibiliteit in te gaan zetten bij schaarse netcapaciteit.

Deelnemen?

Denkt u dat uw bedrijf of organisatie in aanmerking komt voor flexibel elektriciteitsgebruik? Vul dan de vragenlijst in op de website van TenneT.  Invullen is mogelijk tot en met vrijdag 17 juni. Voor deelname aan deze consultatie moet u minimaal 1 MW aan flexibel vermogen kunnen aanbieden.