Toegankelijkheid

Skip to main content

Woondeal gesloten voor 23.000 woningen

Om het woningtekort in Regio Amersfoort aan te pakken, hebben 9 regiogemeenten, 2 provincies, 8 woningcorporaties en het Rijk op 14 juli 2021 met elkaar een woondeal gesloten, als addendum bij de woondeal voor de regio Utrecht.

De ondertekening vond plaats in Soesterdal. Dit is op steenworp afstand van nieuwbouwlocaties die de gemeente Soest heeft gepland én de voormalig militaire vliegbasis Soesterberg. Het sluiten van het woondeal addendum is het startpunt van een langjarige samenwerking. Het resultaat is dat er vóór het einde van 2030 23.000 woningen worden bijgebouwd in leefbare, bereikbare en duurzame buurten en wijken. Melis van de Groep, voorzitter van het bestuursoverleg Wonen, ging kort in op de weg naar deze woondeal addendum en de bijdrage van de woondeal op de landelijke opgave: "De ligging van Amersfoort is zo uniek, daarom zijn we als gebied gewild."

Elkaar gevonden

rob van muilekom heet iedereen welkomBij de aftrap legde gedeputeerde Rob van Muilekom (foto) van de provincie Utrecht de nadruk op het samenwerken in de regio, op de verwachtingen en hij stipte de opgaven aan. "Het is goed dat we elkaar gevonden hebben in deze opgave; het gaat erom dat we het samen willen doen." Van Muilekom benadrukte het belang van aansluiten bij de regio Utrecht en het werken aan de gelieerde opgaven. "Het gaat in dit verhaal ook om bereikbaarheid, duurzaamheid en kwetsbare groepen. We zijn tot op het bot gemotiveerd om te werken aan de woningopgave."


Meer dan een dak

maarten schurinkSecretaris-generaal Maarten Schurink (foto rechts) bedankte iedereen hartelijk voor de inzet op de opgave. "Een woning gaat over zoveel meer dan alleen een dak boven je hoofd. Het gaat over mensen, een leven opbouwen, verbinding maken, een fijne leefomgeving, groen, voorzieningen hebben en genieten van de omgeving." Het ministerie wil vooral veel betaalbare woningen en dat mensen die uitstromen uit de zorg en kwetsbare ouderen een passende woning kunnen vinden. "Het is belangrijk dat die andere opgaven, net als bereikbaarheid, opgenomen zijn in de woondeal."

 

Dichtbij werk wonen

lucas bolsiusBij de afsluiting vertelde Lucas Bolsius (foto rechts), voorzitter van Regio Amersfoort, in een vraaggesprek wat de addendum woondeal voor Regio Amersfoort betekent voor de toekomst van de regio. "Als ik kijk naar 2030, dan hebben we veel betaalbare woningen in duurzame en leefbare wijken. Zodat ook leerkrachten, verpleegkundigen en politiemensen dichtbij hun werk wonen. Dat is goed voor het onderwijs en de zorg in onze regio en voor de mensen zelf: inclusieve wijken, waar iedereen zich thuis kan voelen." Bolsius verwacht dat een neveneffect van de woondeal is dat de regio sterker wordt. "We creëren meer werkgelegenheid en trekken kennis en innovatie aan door bedrijven en onderwijs die zich door de groei van de regio ook aan ons verbinden. Dat hebben we nodig voor een toekomstbestendige en gezonde samenleving die kansen biedt aan inwoners uit alle lagen van de bevolking."

Woningcorporaties aan de slag

woondeal copyPeter Toonen, voorzitter van de samenwerkende woningcorporaties (SWEV), zei dat de woningcorporaties staan te trappelen om aan de slag te gaan! "Wij voelen ook de verantwoordelijkheid voor de woonopgave. De reacties op een sociale huurwoningen lopen op tot 1000 per woning; de nood is dus hoog." Toonen geeft aan dat het nodig is dat woningcorporaties wel ook financiële slagkracht nodig hebben om mee te investeren en dat de samenwerking met de overheden van cruciaal belang is. "Als de woningcorporaties goed gefaciliteerd worden, zij maximaal in hun kracht staan. "Dan heb je de garantie dat de plannen ook tot uitvoer worden gebracht."

Woondeal in geluid en beeld