Toegankelijkheid

Skip to main content

Kennismaking raadsleden Regio Amersfoort op 15 juni

Nu een nieuwe raadsperiode van vier jaar is gestart, houdt Bureau Regio Amersfoort op 15 juni een kennismakingsbijeenkomst voor alle raadsleden van Regio Amersfoort. 

Naast kennismaken met elkaar, willen we ook graag in gesprek over wat het betekent om samen te werken in regioverband. Hoe werken we samen, hoe komt een besluit tot stand en hoe zijn wij samen Regio Amersfoort.

Meedenken en -beslissen

De komende vier jaar denken en beslissen de gemeenteraden mee over grote regionale onderwerpen die over gemeentegrenzen heengaan, zoals het ontwikkelbeeld en de Regionale Energie Strategie. We werken zo nauw samen omdat keuzes in de ene gemeente effect hebben op een andere gemeente. Of omdat sommige opgaves zo complex en groot zijn dat we elkaar nodig hebben. We trekken samen op in een omgeving waarin nog meer grote spelers samenwerken en waar het Rijk steeds vaker van ons vraagt om in regionaal verband afspraken te maken.

De uitnodiging is via de griffies verstuurd aan alle raadsleden.