Toegankelijkheid

Skip to main content

Ministers De Jonge en Harbers bezoeken Regio Amersfoort

Maandag 4 april maakten ministers De Jonge en Harbers en staatssecretaris Heijnen kennis met Regio Amersfoort. Met twee van de vijftien grootschalige woningbouwgebieden is onze regio dé groeiregio van Nederland. 

Maar voor die forse groei (165.000 huizen tot 2040) is eenzelfde toename van groen en een verbetering in bereikbaarheid hard nodig. De Utrechtse regio is door haar centrale ligging en groene omgeving  een populaire woonlocatie. En als je hier niet woont dan moet je wel door deze regio heen met auto of OV om in andere delen van Nederland te komen. Daarmee is Utrecht een belangrijke spil in het functioneren van verkeer over de weg en over het spoor. Om dat allemaal goed te laten verlopen is het in de snelst groeiende regio nodig te investeren in het wegennet en in te zetten op intensiever gebruik van openbaar vervoer en fiets.

In gesprek

De bewindslieden gingen in gesprek met wethouder Van der Linde (Amersfoort), burgemeester Metz (Soest) en gedeputeerde Van Essen (provincie Utrecht) over de bijdrage die de regio Amersfoort-Utrecht levert aan landelijke opgaven als woningnood, werkgelegenheid en bereikbaarheid. En over de steun van het Rijk die nodig is om de gestelde doelen te kunnen realiseren. Na het gesprek bezochten de bewindspersonen de Wagenwerkplaats in Amersfoort, een mooi voorbeeld van een gebied dat getransformeerd wordt tot een binnenstedelijke nieuwbouwlocatie. Uitkomst van het overleg is de intentie van Rijk en regio om in het najaar vervolgafspraken te maken om versneld woningbouw mogelijk te maken, met de benodigde mobiliteitsmaatregelen.

Slim omgaan met schaarse ruimte

“We willen zoveel mogelijk binnenstedelijk bouwen en rond OV-knooppunten. En al vanaf de ontwerpfase moeten we groen een plek geven zodat nieuwe bewoners dichtbij huis kunnen recreëren. Gezondheid en leefbaarheid zijn onze belangrijke uitgangspunten. En we willen slim omgaan met onze schaarse ruimte. Als mensen op loop- en fietsafstand van de voorzieningen én dichtbij het groen wonen, voorkom je onnodig autoverkeer,” aldus gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling Huib van Essen.