Toegankelijkheid

Skip to main content

Regio Amersfoort meeondertekenaar Groen Groeit Mee Pact

Bijna veertig betrokken overheden, natuurorganisaties en andere partners in de provincie Utrecht ondertekenden op 7 feburari 2022 het Groen Groeit Mee Pact. Waaronder Regio Amersfoort.

Daarmee benadrukken de ondertekenaars de gedeelde ambitie om bij alle ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkelingen, de ontwikkeling van (recreatief) groen en water evenredig en volwaardig te laten meegroeien. Het is vanzelfsprekend om mobiliteit en infrastructuur aan het begin van een ruimtelijk project mee te nemen. Anno 2022 voegen we hier ‘groen en blauw’ aan toe.

bezoek de Groen Groeit Mee-site