woondeal

woondeal def voor pagina
Regio Amersfoort is een geliefde woonplek. Steeds meer mensen willen hier wonen, en blijven wonen. Dat betekent dat het aantal inwoners blijft groeien de komende jaren. Maar er is een tekort aan woningen. Het bouwen van nieuwe woningen moet dat oplossen. Door samen te werken, kunnen we sneller bouwen. Daarom is medio 2021 de woondeal Regio Amersfoort gesloten. Hiermee zetten we in op het verbeteren van de woningmarkt en het vergroten van de leefbaarheid, met aandacht voor circulariteit en duurzaamheid. Concreet gaat het om 23.000 nieuwe woningen in onze regio, vóór 2030. • ambitie

  Het woningentekort in Regio Amersfoort gaan we oplossen met de bouw van ongeveer 23.000 nieuwe woningen voor eind 2030. We streven naar voldoende betaalbare woningen, door veel van deze nieuwe woningen betaalbaar te bouwen. Ook komen er woningen specifiek voor ouderen, jongeren en kwetsbare mensen.

 • visie

  Veel nieuwe woningen: dat zorgt voor meer inwoners. Meer inwoners: dat betekent meer fietsers, meer mensen in het openbaar vervoer en meer auto’s op de weg. Door fietspaden, wegen en het openbaar vervoer mee te laten groeien met het gebruik in de toekomst, houden we de regio bereikbaar. Ook werken we aan vitale wijken waarin mensen prettig met elkaar wonen. Dit doen we door:

  • de veiligheid te verbeteren
  • een goede, gezonde openbare ruimte te maken met groen
  • werkgelegenheid te bieden.

  We bouwen met focus op duurzaamheid en circulariteit. Op die manier is er ruimte voor de energietransitie met gelegenheid voor klimaatadaptatie in de straten en in de parken. Zo zorgen we voor natuur, groen en water; een omgeving waarin mensen gezond kunnen leven. 

 • contactpersoon

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | kwartiermaker/coördinator woondeal Regio Amersfoort
  06 1896 3154

 • vruchten van de samenwerking
 • deelnemende regiogemeenten

  De gemeenten Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg.

  Bestuurlijk trekker: Astrid Janssen, wethouder in de gemeente Amersfoort.

 • partners

  Het rijk, de provincies Utrecht en Gelderland en acht woningcorporaties. We werken met deze partners de komende jaren samen aan de woningbouwopgave in Regio Amersfoort.

 • aanverwant

  Werken aan de woningbouwopgave gaat over meer dan over het bijbouwen van woningen. Waar nieuwe woningen komen, moeten we ook werken aan een prettige omgeving die goed bereikbaar is. Kortom: een woonomgeving waar ruimte is voor de natuur, waar mensen kunnen werken en ontspannen en waar mensen veilig zijn. Deze woondeal sluit dan ook aan op het ontwikkelbeeld 2030-2040 en de Regionale Energie Strategie. We werken daarnaast nauw samen met collega’s van bereikbaarheid, multimodaliteit en het sociaal domein.

 • filmpjes

  bestuurders uit de regio over de woondeal Regio Amersfoort:

  animatie over de woondeal:

   

  toelichtingen op de woondeal

  Rob van Muilekom, gedeputeerde provincie Utrecht van onder meer wonen:

  Peter Toonen, voormalig directeur-bestuurder bij woningstichting Nijkerk:

  Peter Kerris, gedeputeerde provincie Gelderland van onder meer wonen:

  Melis van de Groep (burgemeester van Bunschoten):

 • document

nieuwsoverzicht woondeal

29 juli 2022

29 juli 2022

Aanvraag Soest gehonoreerd
Het Rijk heeft de aanvraag van de gemeente Soest voor 920 woningen in Soesterberg gehonoreerd en hiervoor 3 miljoen euro gereserveerd.

19 juli 2021

19 juli 2021

Verdiepend artikel
Hoe wordt de woondeal voor Regio Amersfoort concreet gemaakt? We nemen met dit verdiepend artikel een duik in de praktijk.

14 juli 2021

14 juli 2021

Woondeal gesloten
De ondertekening is een feit: 9 regiogemeenten, 2 provincies, 8 woningcorporaties en het Rijk sloten op 14 juli 2021 met elkaar de woondeal voor Regio Amersfoort. Het gaat om 23.000 woningen voor 2030.

28 april 2021

28 april 2021

Werkbezoek van het Rijk
Vertegenwoordigers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties bezochten Regio Amersfoort op 28 april 2021 vanwege ons voornemen om een woondeal te tekenen.