ruimte en wonen

ruimte en wonen voor pagina

Vanuit het ontwikkelbeeld en de woondeal maken we via regionale programmering afspraken over toekomstige woon- en werklocaties. Bij alle ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkelingen nemen we onder de noemer 'groen groeit mee' de groenontwikkeling evenredig en volwaardig mee. Dat biedt ook kansen voor de aanpak van vrijkomende agrarische bebouwing.