gebiedsateliers

aanmelden gebiedsateliers

Ons buitengebied is onze achtertuin. Daarom nodigen we alle inwoners en ondernemers uit Regio Amersfoort uit om mee te praten over de toekomst van dat buitengebied.
Want we willen daar veel. We willen voedsel verbouwen, water de ruimte geven, energie opwekken, recreëren en de natuur een ongestoorde plek bieden. Dat past niet allemaal in de beperkte ruimte die we hebben.

Toekomstplan voor buitengebied; het handelingsperspectie buitengebied (HPB)
De 9 gemeenten van Regio Amersfoort (Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg) en de provincie Utrecht willen daarom samen met betrokken inwoners en ondernemers een plan maken hoe in de toekomst om te gaan met het buitengebied. Kunnen we daar meer functies combineren, zoals landbouw en recreatie, of water en energie? En welke functies of welke locaties moeten we echt beschermen? Daarbij kijken we over de gemeentegrenzen heen. Want ook Leusdenaren zwemmen in het Henschotermeer, Eemnessers wandelen in de Soesterduinen en Amersfoorters fietsen op de Lage Vuursche.

In gesprek tijdens gebiedsateliers
Om te komen tot het HPB hebben we Regio Amersfoort verdeeld in drie gebieden; Eemland, Utrechtse Heuvelrug en Gelderse Vallei en willen we door zgn gebiedsateliers met elkaar aan de slag. Tijdens zo’n gebiedsatelier spreken we gedurende een aantal dagen met belanghebbenden, grondeigenaren, bestuurders en betrokken ambtenaren over wat er nodig is om tot een toekomstbestendige inrichting van ons buitengebied te komen. Het eerste gebiedsatelier gaat over het gebied Eemland en is van 15 en 20 maart in de Eemlandhoeve in Bunschoten. Het tweede gebiedsatelier gaat over de Utrechtse Heuvelrug en is 11 en 13 april in Boerderij het Gagelgat in Soest. Het derde gebiedsatelier gaat over de Gelderse Vallei en is 11 en 15 mei in Aaltje aan de Linie in Woudenberg.

Elk gebiedsatelier heeft haar eigen programma. U kunt zich hiervoor aanmelden als grondeigenaar/ondernemer/inwoner, maar u kunt als volksvertegenwoordiger ook als toehoorder aanwezig zijn. 

Aanmelden gebiedsateliers Eemland/Utrechtse Heuvelrug/Gelderse Vallei

Eemland | Eemlandhoeve te Bunschoten 
Aanmeldlink Tentoonstelling en slotgesprek Gebiedsatelier Eemland
Maandag            20 maart              17.00-19.30 uur**             Tentoonstelling en slotgesprek (slot gebiedsatelier Eemland)            

Utrechtse Heuvelrug | Boerderij Het Gagelgat te Soest
Aanmeldlink Gebiedsatelier Utrechtse Heuvelrug
Dinsdag              11 april               13.00-17.00 uur*              Gebiedsatelier belanghebbenden
Donderdag         13 april               17.00-19.30 uur **            Tentoonstelling en slotgesprek (slot gebiedsatelier Utrechtse Heuvelrug)

Gelderse Vallei | Aaltje aan de Linie te Woudenberg
Aanmeldlink Gebiedsatelier Gelderse Vallei
Donderdag         11 mei                13.00-17.00 uur*              Gebiedsatelier belanghebbenden
Dinsdag              16 mei                17.00-19.30 uur**            Tentoonstelling en slotgesprek (slot gebiedsatelier Gelderse Vallei)

Integratieatelier | maandag 5 juni 2023
Alvorens wij u de concept-versie presenteren tijdens de informatieavond op 7 juni willen wij graag op maandag 5 juni een zgn Integratieatelier organiseren voor alle betrokken partijen die hebben meegewerkt in de ateliers. In dit atelier wordt een eerste inkijk gegeven wat de drie gebiedsateliers hebben opgeleverd. Naast alle belanghebbenden, willen we uiteraard ook u als volksvertegenwoordiger van onze regio uitnodigen. Over de locatie, datum en tijdstip informeren wij u zo snel mogelijk.

*Gebiedsatelier belanghebbenden | Perspectieven verkennen - 13.00 tot 17.00 uur 
Deze sessie is specifiek voor belanghebbenden met een bedrijf of grond in het buitengebied van de regio Amersfoort. In een interactieve sessie gaan we aan de slag met verschillende perspectieven op het buitengebied van Eemland/Utrechtse Heuvelrug/Gelderse Vallei en wat dit betekent voor de natuur, beleving en de economische vitaliteit van het gebied. We doordenken de perspectieven vanuit de thema’s ruimte, geld en sturing. We kijken met verschillende ‘toekomstbrillen’ naar de 3 buitengebieden en onderzoeken welke bruikbare inzichten dat oplevert. Denkt en tekent u mee aan de toekomst van uw omgeving? 

  • Gastvrij landschap, waar recreatie in en beleving van het landschap voorop staat. Het buitengebied is maximaal toegankelijk.
  • Voedselregio, waar circulaire landbouw de economische basis van de regio is en teelten afgestemd zijn op het bodem- en watersysteem.
  • Gezond is groen, waar natuur en biodiversiteitsherstel maximaal de ruimte krijgen. Waar natuurinclusieve bedrijfsvoering de norm is, en de mens te gast is in het landschap

** Gebiedsatelier Tentoonstelling en slotgesprek -  17.00 tot 19.30 uur
Vandaag opent het atelier haar deuren voor iedereen die graag wil mee tekenen aan de toekomst van het buitengebied Eemland/Utrechtse Heuvelrug/Gelderse Vallei. Laat je inspireren door verschillende toekomstperspectieven en de opbrengst van drie dagen lang tekenen aan de toekomst. Het atelier hangt dan vol met kaarten, borden en foto’s. We nodigen je uit om je boodschap voor het vervolg achter te laten op de wanden van het atelier. Voor een broodje wordt gezorgd. De tentoonstelling is van 17.00-18.00 uur.

Van 18.00-19.30 uur sluiten we dit gebiedsatelier af met een actief debat onder leiding van Bart Bomas van BVR Adviseurs. We kijken kort terug naar de opbrengsten. Bart zal de deelnemers aan het debat -jou dus!- uitdagen om de stap naar uitvoering te maken. Hoe kunnen we deze ambities waar maken? Wat kun je zelf doen en waar heb je anderen nodig? Hoe zorgen we dat we van ideeën naar handelen komen?