Toegankelijkheid

zorgkosten en risicoverevening

zorgkosten en risico voor pagina

Sinds de decentralisaties in het sociaal domein kampen de regiogemeenten met flinke tekorten op hun zorgbudgetten. De zorgkosten, en dus ook de tekorten, verevenen zij in onderlinge solidariteit. Doel daarvan is om onverwachte financiële tegenvallers op te kunnen vangen. De tekorten (met name in de jeugdhulp) zie je in heel Nederland. Ontoereikende rijksbudgetten zijn er een belangrijke oorzaak van. Desondanks hebben de gemeenten in Regio Amersfoort de onderlinge verschillen in de zorguitgaven geanalyseerd. Dit om gericht het beleid te kunnen aanpassen en de afspraken over de risicoverevening te kunnen herijken.

 • ambitie

  We willen:

  • de verschillen in de uitgaven van zorgkosten door regiogemeenten die vallen onder de regionale risicoverevening duiden
  • handvatten om de regionale afspraken over risicodeling waar nodig/wenselijk herijken
  • beleid rondom toeleiding en toegang naar zorg en ondersteuning aanpassen.
 • visie

  Om de stijgende zorgkosten in te perken, is een transformatie van het zorglandschap nodig: een andere denk- en handelswijze. Waarbij we de oplossingen voor problemen bij het opgroeien en opvoeden van jeugdigen niet altijd en zeker meteen in zwaardere hulp en ondersteuning zoeken. Dit betekent een beweging van zwaar(dere) naar lichte(re) hulp en/of ondersteuning. Waarbij we vloeiend afschalen zodra mogelijk en opschalen zodra noodzakelijk.

 • contactpersoon

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | projectleider financiën sociaal domein (gemeente Amersfoort)

 • wat we samen doen

  We werken aan een voorstel hoe om te gaan met solidariteit en risicodeling vanaf 2023.

 • vruchten van de samenwerking

  Adviesbureau Twynstra Gudde deed een quickscan om de verschillen in zorguitgaven die onder de regionale risicoverevening vallen, te analyseren. Die analyse heeft geleid tot aanbevelingen om regionaal en/of lokaal beleid in het kader van toegang en toeleiding aan te passen. Ook zijn er randvoorwaarden geformuleerd waaraan regiogemeenten moeten voldoen om een zorgvuldige risicoverevening uit te kunnen voeren. De risicoverevening is inmiddels twee keer herijkt.

 • deelnemende regiogemeenten

  De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg.

  Bestuurlijk trekker: Liesa van Aalst (gemeente Soest).

 • aanverwant
 • document