Toegankelijkheid

versterken lokale teams

lokale teams

Een lokaal team is een team van professionals bestaande uit verschillende expertises, met kennis en ervaring op het gebied van zorg en welzijn. Inwoners met hulpvragen over zorg en ondersteuning kunnen aankloppen bij een lokaal (wijk)team. Daar kijken ze wat de precieze hulpvraag is en wie daarbij kan ondersteunen.

Een lokaal team werkt in opdracht van de gemeente. Elke gemeente organiseert dat op zijn eigen manier. Soms is een lokaal team onderdeel van de gemeentelijke organisatie of een gemeenschappelijke regeling en soms is het een stichting. De noodzaak is toegenomen om meer regionaal sturing te geven aan de doorontwikkeling van de lokale teams. Dat komt onder meer vanwege de nieuwe taakgerichte inkoop 2023 en het toekomstscenario jeugd- en gezinsbescherming. Die regionale sturing organiseren we vanuit dit programma.


 • ambitie

  Versterken van de lokale teams en het uniformeren van de werkwijze van de lokale teams. Zodat ze in staat zijn om hun hernieuwde rol in de keten van ondersteuning en zorg te vervullen.

 • visie

  Lokale teams zijn een cruciale spil in het realiseren van de veranderingen in het zorglandschap. Zij organiseren de zorg en ondersteuning van de inwoners zo goed mogelijk. Dat gebeurt vanuit het principe 'zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig'. We willen nog meer inzetten op het normaliseren. Ook willen we de ondersteuningsvragen zo veel mogelijk dichtbij onze inwoners oppakken en adresseren. Vanuit dit programma kijken we of we tot een inzicht kunnen komen over wat minimaal nodig is qua formatie in de teams om de basistaken goed te kunnen uitvoeren.

  Uiteindelijk gaat het om het versterken van de samenwerking met inwoners, hun netwerk, en met elkaar als professionals. Het doel is om te komen tot:

  • helderheid over concrete rollen en werkwijze van de lokale teams
  • invulling van het partnerschap in lerende omgeving.
 • contactpersoon

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | programmamanager versterking en uniformering lokale teams Regio Amersfoort

 • wat we samen doen

  Er zijn verschillende vraagstukken die allemaal raken aan de taken en werkwijze van de lokale teams. Daarom brengen we de volgende focus aan in de opdracht:

  • de invulling van de regiefunctie vanuit de lokale teams en de toegang tot de aanvullende specialistische hulp (inhoud en proces)
  • de benodigde expertise in de lokale teams op het gebied van veiligheid, we kijken daarbij onder meer naar de afbakening van taken met SAVE en met Breed Spectrum Aanbieders Jeugdhulp (BSA), met doorkijk naar de Inkoop 2023
  • eigen begeleiding door de lokale teams, welke begeleiding bieden zij zelf per wanneer.

  Op basis van urgenties in de praktijk en eventuele politieke prioriteiten kijken we welke andere vragen we ook oppakken.

  Vanuit dit programma faciliteren we de veranderopgave. Dat gebeurt onder meer door het:

  • organiseren van randvoorwaarden
  • formuleren van afspraken
  • organiseren van werksessies, kennis- en expertise-uitwisseling en leercirkels.
 • vruchten van de samenwerking

  Dit programma is eind 2021 gestart, in februari 2022 is het plan van aanpak 'Versterking en uniformering lokale teams Regio Amersfoort' opgeleverd.

 • deelnemende regiogemeenten

  De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg. De gemeente Nijkerk is ad hoc betrokken, omdat deze gemeente alleen voor BW/MO/VO meedoet in de regionale, taakgerichte inkoop.

  Bestuurlijk trekker: Hugo Prakke (gemeente Baarn).

 • externe partners

  Er is een samenwerking met de verschillende werkgevers van de lokale teams. Dat zijn Stichting Wijkteams Amersfoort, Lariks-Leusden, Coöperatie De Kleine Schans en de uitvoeringsorganisatie Baarn-Bunschoten-Soest.

  Partners in de veiligheidsketen waaronder SAVE, Veilig Thuis, Raad van Kinderbescherming en Gecertificeerde instellingen zijn bij dit programma betrokken in het kader van het toekomstscenario jeugd- en gezinsbescherming.

  Daarnaast zijn diverse andere partners die met de lokale teams samenwerken ad hoc betrokken. Denk aan cliënten(panels), jeugdhulpaanbieders, Wmo aanbieders, huisartsen en partners uit de sociale basisinfrastructuur waaronder het onderwijs.

 • document