Gemeente Soest aan de slag met kansen voor zon- en windenergie

Eind 2020 dachten bijna 500 inwoners uit de gemeente Soest mee over kansen en bedreigingen voor zonnevelden en windturbines. Met de resultaten daarvan is een concept plattegrond gemaakt. De afgelopen maand hebben inwoners via het digitaal platform denkmeeover.nl gereageerd op de plattegrond.

Verschillende plekken voor zonnevelden en windturbines zijn afgevallen nadat inwoners hun inbreng hierover gaven. Voor zonnevelden vonden de mensen die meedachten het belangrijk dat ze niet zichtbaar zijn. Daarmee is rekening gehouden bij het maken van de conceptplattegrond. Er is -als het gaat om geschikte plekken- een duidelijke voorkeur voor windturbines langs de rand van de gemeente. De plattegrond kan nog wijzigen door de inbreng van grondeigenaren, inwoners en andere belanghebbenden.

Randvoorwaarden windturbines óók in overleg buurgemeenten Leusden en Amersfoort

De inwoners die vorig jaar meedachten, gaven voor windturbines de voorkeur aan plekken aan de rand van de gemeente. Dat betekent dat we de randvoorwaarden voor windturbines samen met Leusden en Amersfoort gaan uitwerken. Als deze gezamenlijke uitwerking klaar is, kunnen inwoners van de drie gemeenten daarop reageren.

Iedereen kon tot 15 april reageren en discussiëren over de plattegrond via www.denkmeeover.nl/zonenwindsoest. Deze reacties worden meegegeven aan de gemeenteraad bij de besluitvorming over het beleid in juli 2021.