NMU en Energie Samen presenteren advies aan RES Regio Amersfoort

Maak werk van zonnepanelen en windmolens in de regio Amersfoort - maar verlies daarbij natuur, landschap en de lokale energie-initiatieven niet uit het oog. Dat is de strekking van het advies dat Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) en Energie Samen presenteerden.

Het blijkt geen eenvoudige puzzel om te leggen in de regio Amersfoort. De eerder verschenen concept-RES riepen bij de NMU en Energie Samen ook vragen op over de haalbaarheid en het effect op natuur en landschap. Daarom besloten de NMU en Energie Samen (de koepel van energie-initiatieven) afgelopen najaar zelf het initiatief te nemen. Ze gingen met ruim 20 lokaal en regionaal betrokken energie-, natuur- en landschapsgroepen in gesprek over de belangrijkste natuur- en landschapswaarden in de regio. Vervolgens brachten ze in kaart welke energieprojecten op basis daarvan mogelijk, nodig en wenselijk zijn.

Ontzien van kwetsbare natuur

“Belangrijk uitgangspunt daarbij was het ontzien van kwetsbare natuur,” zegt Joris Hogenboom, directeur NMU. “Zowel het Natuurnetwerk als de weidevogels staan in Nederland onder steeds meer druk en zouden juist een positieve impuls moeten krijgen.” Ook is gezocht naar kansen om zonnevelden en windmolens zoveel mogelijk te koppelen aan de bestaande bebouwing van bedrijventerreinen en infrastructuur. Marinus Kamphorst (Energie Samen) vult aan: “En we hebben de energie-initiatieven om hulp gevraagd. Hen hebben we hard nodig, om projecten te realiseren voor en door de lokale gemeenschap.”

Natuur en landschap als uitgangspunt

Het traject leverde een aanbod van wind- en zonlocaties op die de regio aantrekkelijk houden voor mens en natuur. Zo is de openheid van de Eempolder – waar ook de weidevogels van profiteren – moeilijk te verzoenen met zonnevelden of windmolens, hoewel de randzones wel kansen bieden. Het kleinschalige coulisselandschap van de Gelderse Vallei maakt een goede inpassing van zonnevelden mogelijk, maar vraagt wel om een nadere landschapsanalyse en gebiedsproces. Velen vonden energieopwekking in de natuurgebieden van de Utrechtse Heuvelrug ‘ecologisch onverantwoord’; maar allicht kunnen we ook hier gebruik maken van grote (zonne)daken?

Het advies van NMU en Energie Samen is ontvangen door voorzitter van de RES, Roland van Benthem, wethouder van de gemeente Amersfoort, Astrid Jansen en wethouder van de gemeente Leusden, Erik van Beurden. Het advies wordt verwerkt in de RES 1.0.