Toegankelijkheid

Skip to main content

Digitale informatiebijeenkomst Regio Amersfoort over de Woondeal

Woensdagavond 18 januari 2023 organiseerde Bureau Regio Amersfoort een digitale raadsledenbijeenkomst over de Woondeal Regio Amersfoort.

Hiervoor waren de raadsleden van de 9 gemeenten in Regio Amersfoort en de bestuurders van de SWEV-woningcorporaties uitgenodigd.

Tijdens een online rondetafelgesprek zijn de raadsleden en bestuurders bijgepraat door het Rijk, de provincie en bestuurders uit de regio over het proces en de inhoud van de nieuwe Woondeal. Er is terug gekeken naar wat er de afgelopen tijd is gebeurd en ook vooruit gekeken naar wat dit vraagt aan besluitvorming in de gemeenteraden. Ook de woningcorporaties waren vertegenwoordigd bij dit rondetafelgesprek om de samenwerking in de nieuwe woondeal toe te lichten. De verwachting is dat de nieuwe woondeal wordt ondertekend voor de Provinciale verkiezingen van 15 maart as.

Het rondetafelgesprek werd geleid door Kevin van de Berg. De tafelgasten waren:

  • Olaf Cornielje: Hoofd programmering en monitoring, directie woningbouw (BZK)
  • Rob van Muilekom: Gedeputeerde provincie Utrecht
  • Astrid Janssen: Wethouder Amersfoort
  • Esther Heutink-Wenderich: Wethouder Nijkerk
  • Joan van der Burgt: Voorzitter SWEV
  • Peter Toonen: Voorzitter SWEV
  • Moniek Bazen: Programmamanager woondeal

Kijk hier de uitzending terug:

pdfQenA informatiebijeenkomst woondeal 18 januari 2023

Kijk voor meer informatie bij de woondeal op onze website.