Toegankelijkheid

Skip to main content

3 miljoen euro voor versnellen woningbouw in Regio Amersfoort

Binnen Regio Amersfoort heeft het Rijk de aanvraag van Soest (Soesterberg, 920 woningen) gehonoreerd en hiervoor 3 miljoen euro gereserveerd.

Dit is onder meer afgesproken in het bestuurlijke overleg Leefomgeving (BOL) Noordwest dat op 20 juni plaatsvond. In dit overleg spreekt het Rijk met de Utrechtse regionale partijen over het versnellen van woningbouw. Ook zijn er afspraken gemaakt over een rijksbijdrage van circa 160 miljoen euro voor maatregelen om de realisatie van circa 18.000 woningen in de periode tot 2027 binnen de regio’s U10, Amersfoort en Foodvalley te versnellen. De versnellingsafspraken zijn bedoeld voor projecten die met een enkele infrastructurele maatregel (bijvoorbeeld een rotonde of ontsluitingsweg) binnen 3 tot 5 jaar van start kunnen.

Cofinanciering

Het voorbehoud voor de plannen in Soesterberg is dat aan een nader te bepalen percentage cofinanciering wordt voldaan. De infrastructurele maatregelen die Amersfoort voorstelde zijn nu niet gehonoreerd, Die passen qua schaal en complexiteit beter bij de afspraken die komend najaar in het BO MIRT worden gemaakt voor de grootschalige woningbouwgebieden. De maatregelen die Barneveld indiende zijn ook niet gehonoreerd. Barneveld beraadt zich nog op eventuele vervolgstappen.

Meer informatie

Lees: